VIAG

Meer informatie over onze VIAG-trainingen?

Wil jij jouw huidige, toekomstige of tijdelijke werknemers opleiden binnen de wereld van de energiedistributietechniek? De juiste certificering is een vereiste om werkzaamheden te mogen verrichten aan gasvoorzieningsystemen. Door Netbeheer Nederland is bepaald aan welke eisen een medewerker moet voldoen.

Wij geven alle veiligheidstrainingen op het gebied van VIAG (VeiligheidsInstructie AardGas voor de Energiebedrijven). De VIAG geeft samen met Veiligheid Werk Instructies (VWI’s) een uniforme regelgeving voor een veilige bedrijfsvoering in de gasvoorzieningssystemen van netbeheerders. Alle netbeheerders, aannemers en meetbedrijven moeten zich natuurlijk aan de regels houden. Dit komt doordat werknemers moeten werken met lage druk netten met een gasdruk tot en met 200, bar en hoge druk netten groter dan 200, bar tot en met 8 bar.  De VIAG geeft hiermee invulling aan de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Wil je meer weten over de VIAG-certificering? Kijk dan op beiviag.nl.

De VIAG-training is bestemd voor iedereen die werkzaamheden gaat verrichten bij regionale netbeheerders. Wij kunnen alle aanwijzingen opleiden, vanaf Toeganghebbend Persoon (THP) tot en met de Installatieverantwoordelijke (IV).

In de VIAG-training worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • aanwijzingsstructuur van Installatieverantwoordelijke tot leek;
  • bedieningshandelingen;
  • WEB niveaus in relatie met de aanwijzing;
  • Veiligheid Werk Instructies (de opbouw);
  • Arbowet;
  • werkplek;
  • PBM’s;
  • uitvoeringsplannen en opdrachtverstrekking;
  • toepassingsgebied;
  • gevarenzone.

De trainingen kunnen in company verzorgd worden, maar zijn ook te volgen vanuit onze eigen opleidingslocatie.

“Wanneer wij met veel plezier voor een groep staan geloven wij ook dat onze trainingen met veel plezier zijn te volgen.”

Okko Riensema

Training op maat

Opfriscursus, een training voor werknemers met leerproblemen of training voor een specifieke doelgroep? Dit kan! Naast de reguliere trainingen verzorgen wij ook trainingen op maat. Neem gerust contact met ons op over de mogelijkheden van Okko.

Examinering

Wij faciliteren en begeleiden het volledige traject van opleiding tot certificering. Voor zowel een praktijktraining, het regelen van examens als het begeleiden van een certificeringstraject kan jij terecht bij Okko. Alle lessen worden door een team van deskundige docenten verzorgd.

Voor de VIAG worden de examens voor certificering afgenomen door een onafhankelijk examenbureau. Naast een theorie-examen zal, afhankelijk van het soort aanwijzing, ook een praktijktoets deel uitmaken van het examen. 

Ben je benieuwd naar onze aanpak? Of heb je vragen en/of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op via info@okko.nl of bel naar +31 6 83176474.

Meer informatie over onze VIAG-trainingen?