BEI

Meer informatie over onze BEI-Trainingen?

Wil jij jouw huidige, toekomstige of tijdelijke werknemers opleiden binnen de wereld van de energiedistributietechniek? De juiste certificering is een vereiste om handelingen te mogen verrichten op en aan distributienetten voor elektriciteit. Door Netbeheer Nederland is bepaald aan welke eisen een medewerker moet voldoen.

Wij geven alle veiligheidstrainingen op het gebied van BEI (Bedrijfsvoering Elektrische Installaties). De training is met bijbehorende Veiligheid Werk Instructies (VWI’s) van toepassing op laag-, midden, en hoogspanning distributienetten en systemen van energienetwerkbedrijven. Wil je meer weten over de BEI-certificering? Kijk dan op beiviag.nl.

De BEI-training is bestemd voor iedereen die werkzaamheden gaat verrichten bij regionale netbeheerders. Wij kunnen alle aanwijzingen opleiden, vanaf Toeganghebbend Persoon (THP) tot en met de Installatieverantwoordelijke (IV).

In de BEI-training worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • aanwijzingsstructuur van installatieverantwoordelijke tot leek;
  • bedieningshandelingen;
  • WEB-niveaus in relatie met de aanwijzing;
  • Veiligheid Werk Instructies (de opbouw);
  • Arbowet;
  • werkplek;
  • PBM’s;
  • uitvoeringsplannen en opdrachtverstrekking;
  • toepassingsgebied;
  • gevarenzone.

De trainingen kunnen in company verzorgd worden, maar zijn ook te volgen vanuit onze eigen opleidingslocatie.

Okko: “Wanneer wij met veel plezier voor een groep staan geloven wij ook dat onze trainingen met veel plezier zijn te volgen.”

Trainingen op maat

Opfriscursus, een training voor werknemers met leerproblemen of training voor een specifieke doelgroep? Dit kan! Naast de reguliere trainingen verzorgen wij ook trainingen op maat.

Wij geven trainingen op laag-, midden- en hoogspanning. Voor een training op laagspanning kun je denken aan een complete opleiding voor monteurs op het gebied van aanwijzing VOP-meters.  Tijdens de trainingen op middenspanning leren jouw werknemers alle elementen die nodig zijn om kwaliteit te kunnen leveren en veilig te kunnen werken als elektrotechnicus aan bijvoorbeeld middenspanningsinstallaties. Deze trainingen zijn een vereiste voor middenspanningsmonteurs en bevat alle basisinformatie met betrekking tot middenspanning. De training voor BEI-hoogspanning is vooral theoretisch.  Bij hoogspanning hebben jouw medewerkers te maken met kabels en bovengrondse lijnen met een spanning van 50.000 Volt en hoger, die gebruikt worden voor het transport van elektriciteit over grotere afstanden. Het is bijna onnodig om te vermelden dat zonder deze training jouw medewerkers niet veilig te werk kunnen gaan.

Examinering

Wij faciliteren en begeleiden het volledige traject van opleiding tot certificering. Voor zowel een praktijktraining, het regelen van examens als het begeleiden van een certificeringstraject kan jij terecht bij Okko. Alle lessen worden door een team van deskundige docenten verzorgd.

Voor de BEI worden de examens voor certificering afgenomen door een onafhankelijk examenbureau. Naast een theorie-examen zal, afhankelijk van het soort aanwijzing, ook een praktijktoets deel uitmaken van het examen.

Ben je benieuwd naar onze aanpak? Of heb je vragen en/of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op  info@okko.nl of bel naar +31 6 83176474.

Meer informatie over onze BEI-Trainingen?